U bevindt zich hier: Nieuws > Meerval vissen in Nederland

Meerval vissen in Nederland

Vorige week stuurde ik een e-mail naar postbus 51 met de vraag waarom er eigenlijk niet op meerval gevist mag worden in Nederland, dit gezien er meer meerval voorkomt op steeds meer plaatsen. Onderaan deze pagina mijn e-mail, hieronder de reactie van Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.
Dit is voor zover ik op kan maken geweldig nieuws! Straks hoeven we niet meer naar de Ebro!

Geachte heer van Nuland,
 
Hierbij een reactie van onze directie Natuur op uw e-mail van dd.  14-08-2007:
 
Meerval is in Nederland geen Rode Lijst-soort meer. Mogelijkheid is daarom aanwezig dat bij de eerstvolgende vaststelling van de lijsten van o.g.v.
de Flora- en faunawet aangewezen beschermde inheemse soorten de meerval niet meer voorkomt op die lijst.  De roofblei is een exoot, die schade doet aan de inheemse fauna. Een exoot is een plant, dier, of ander organisme, dat van nature niet in een gebied voorkomt. In het verleden zijn exoten vaak bewust geïntroduceerd, bijvoorbeeld voor de landbouw.  Soorten kunnen ook onopgemerkt met mensen meereizen en zo in een nieuw gebied terechtkomen. Dit neemt toe door het toenemende verkeer van goederen en personen over grote afstanden.  Soms leidden introducties van nieuwe soorten tot grote economische of ecologische schade. De ontsnapte muskusrat is hiervan een voorbeeld. Als exoten zich eenmaal hebben gevestigd, is het moeilijk en kostbaar ze te bestrijden.  Exoten vormen wereldwijd een bedreiging voor de biodiversiteit. Ze kunnen inheemse soorten wegconcurreren, opeten, infecteren of zich ermee vermengen. Daardoor verdwijnen de oorspronkelijke kenmerken van inheemse soorten. Exoten die explosief groeien in hun nieuwe leefgebied en daarbij inheemse soorten verdringen worden 'invasieve exoten' genoemd.
 
Zie voor meer informatie over o.a. de werking van de FF-wet en de z.g.n. Rodelijsten: www.minlnv.nl zie Onderwerpen zie Natuur zie Soortenbescherming zie linker kolom Flora- en faunawet en  Actief soortenbeleid. Voor exoten: www.minlnv.nl zie Onderwerpen zie Natuur zie Biodiversiteit zie
linker kolom Biodiversiteitsbeleid zie Exotische soorten:
 

Met vriendelijke groet, 
 
Infotiek LNV
De publieksvoorlichting van LNV (infotiek) is per 1 maart 2006 ondergebracht bij Postbus 51 
www.Postbus51.nl


Hier is mijn e-mail:

Oorspronkelijke afzender: [email protected]
Referentienummer: 761756
Datum e-mail: 14-08-2007
Onderwerp: MINLNV: Nieuwe vissoorten in Nederland

Vraag: onderwerp: Nieuwe vissoorten in Nederland
bericht: Als sportvisser en eigenaar van de website www.roven.nl merk ik dat er grote hoeveelheden meerval aanwezig is onze Nederlandse wateren. Oude rapporten schrijven dat er slechts lokale poulaties bestaan, de praktijk toont andere gegevens. Op de grote rivieren komen ze in grote aantallen voor. Vandaar ook vind ik dat de meerval uit de Flora en Fauna wet zou moeten verdwijnen en bevisbaar zou moeten zijn voor de sportvissers van het land. Scheelt een vervuilende vlucht of rit naar Spanje. Ook zou de roofblei moeten worden opgenomen in de visserijwet. Deze is nu vogelvrij wat natuurlijk niet goed is.
Ik hoop op een reactie.


zondag 9 december 2007